Наукові праці КамянецьПодільського національного університету
імені Івана Огієнка: історичні науки

ISSN 2309-2254

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямком «Історичні науки» (наказ МОН України №820 від 11.07.2016 р.).

Видання зареєстроване у міжнародних наукометричних базах
Index Copernicus, Google Scholar.

Збірник заснований викладачами історичного факультету у 1995 р. Для продовження традицій «Наукових записок історично-філологічного факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1921 рр.)». У 1995-1996 рр. виходив як «Наукові праці історичного факультету»; у 1997-2003 рр. – «Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки»; у 2004-2007 рр. –  «Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки»; у 2008 р. – «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Історичні науки»; з 2009 р. – «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки».

Окремі томи збірника видавалися на пошану професорів (Л. Коваленка, В. Смолія, І. Винокура, В. Газіна, А. Копилова, В. Степанкова та ін.), які зробили вагомий внесок у розвиток історичної науки й вдосконалення освітнього процесу на факультеті. 

Зазвичай усталеними рубриками збірника є:

  • методологія історії, історіографія та джерелознавство;
  • всесвітня історія;
  • давня і нова історія України;
  • новітня історія України;
  • регіональна історія;
  • рецензії.

Редакційна колегія акцентує увагу на актуальні проблеми вітчизняної та зарубіжної історії, методології історії, джерелознавства й історіографії, регіональної історії. Відтак у збірнику друкують результати своїх досліджень як провідні фахівці України, так і вчених із Польщі, Білорусі, Молдови, Литви тощо). Зміст збірника, кількість авторів, обсяг зробили його одним з кращих серед тих, що видаються на історичних факультетах університетів України.

Вид: друковане видання

Галузь науки: історичні науки

Редколегія видання запрошує всіх бажаючих до співробітництва та пропонує публікацію статей. Видання розраховане на наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних та громадських діячів, які мають певні наукові здобутки в галузі історії.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.